IMG-LOGO
#סדרות

מלון המלך

15:46 06.13.2024
 מלון המלך

"מלון המלך"


הדרמה מלון המלך מגלמת את סיפור אהבתם של היורשת אה מו נה (לי דה הי) וצ'ה ג'ה וואן (לי דונג ווק). אה מו נה בילתה את חייה מוגנת כנסיכה אבל טראגדיה גורמת לה לעשות כל שביכולתה כדי להגן על בית המלון שלה וירושת אביה. מנהל בית המלון צ'ה ג'ה וואן, נראה קר מבחוץ אך נושא עימו מטען רגשי כבד. הוא מתחיל לעבוד בבית המלון על מנת לנקום באביו שנטש אותו ואת אמו בילדותו.

פרק 1
לצפייה ולהורדה 

פרק 2
לצפייה ולהורדה

פרק 3
לצפייה ולהורדה 

פרק 4
לצפייה ולהורדה 

פרק 5
לצפייה ולהורדה 

פרק 6
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 7
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 8
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 9
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 10
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 11
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 12
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 13
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 14
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 15
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 16
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 17
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 18
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 19
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - sockshare

פרק 20
עולם המדיה - upfml
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - sockshare

פרק 21
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 22
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 23
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 24
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - sockshare

פרק 25
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - \firedrive

פרק 26
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 27
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 28
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 29
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה firedrive

פרק 30
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 31
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive

פרק 32 והאחרון
עולם המדיה - upf
לצפייה ולהורדה
עולם המדיה - firedrive


סוף