IMG-LOGO
#סדרות

הנמלט:

00:34 03.03.2024
 הנמלט:
במלחמת קוריאה (1953) נעלם מטמון של מטילי זהב של בנק קוריאה כעבור 60 שנה, חיפוש אחר הזהב גורם למרדף חובק עולם בו מעורבים מצד אחד היאקוזה היפנית ומצד שני חוקרים פרטיים מרחבי אסיה, כאשר המשטרה בעקבותיהם ג'יני שהוריה הביולוגיים וגם הוריה המאמצים נהרגו, שוכרת את ג'יי הו החוקר הפרטי. החבר של ג'יי הו מואשם ברצח ולכן נהרג, מה שמדרבן אותו לחקור ולגלות מה קרה ולאן נעלם הזהב ג'יי הו קובע כי הוריה של ג'יני התאבדו והוריה המאמצים נרצחו, כדי לגלות את סוד מטילי הזהב הנעלמים מנגד, שוטר שכבר שנים רודף אחרי ג'יי הו וחברו, מחפש אחר אדם המכונה "מלכידק", הקשור למטמון הזהב וכנראה רוצה להרוג גם את ג'יני מכאן מתחיל החיפוש אחר הזהב והמרדף אחרי האמת בנוגע למות הוריה והנסיון להרוג את ג'יני.

פרק 1

פרק 2

פרק 3

פרק 4

פרק 5

פרק 6

פרק 7

פרק 8

פרק 9

פרק 10

פרק 11

פרק 12

פרק 13

פרק 14

פרק 15 

פרק 16

פרק 17

פרק 18

פרק 19

פרק 20

סוף