IMG-LOGO
#ישראלי #ריאלטי

האח הגדול עונה 6

23:50 09.24.2023
 האח הגדול עונה 6
העונה השישית של האח הגדול בהנחיית ארז טל ואסי עזר בעונה זו ייכנסו לבית האח הגדול 16מתמודדים גרים יחד בבית מפואר.מנותקים מהעולם.ומתועדים בכל רגע נתון.המתמודדים מציעים בכל שבוע ושבוע מועמדים להדחה ,אך ההחלטה היא בידי הצופים בבית....

פרק 10פרק 11פרק 12פרק 13פרק 14פרק 15פרק 16פרק 17פרק 18 
פרק 19
פרק 20

פרק 21 

פרק 22

פרק 23

פרק 24

פרק 25
פרק 26

פרק 27