IMG-LOGO
#ישראלי

מצלמה בלי בושה תרגום מובנה לצפייה ישירה | Matzlema Bli Busha

23:32 06.25.2022
מצלמה בלי בושה תרגום מובנה לצפייה ישירה | Matzlema Bli Busha

מתיחות. גורילה המתיישבת על ספסל בגן ציבורי, ופותחת ספר קריאה. רחוב גדוש באסלות בתי שימוש. פקחי תנועה עירוניים שמכוניתם מסונדלת. עוברים ושבים המקבלים כרטיס פיס שמספרו עולה בהגרלה. ועוד. עם: יהודה ברקן, צבי שיסל, נינה, משה טימור, בועז דוידזון, עדנה לב, מנחם זילברמן, עדית פאנק, זוהר זמיר