IMG-LOGO
#ישראלי #כללי

הפלמ&Quot;ח במאבק נגד הבריטים פרק 2 &Quot;חלק אחרון&Quot;

09:09 04.20.2021

אם השער סגור 1945 - לאחר מלחמת העולם השניה הידק השלטון הבריטי את גזרות העליה וההתישבות. השער ננעל בפני שרידי השואה. בהוראת המוסדות הלאומיים פרץ הפלמ"ח למחנה עתלית ושחרר את המעפילים. הרדאר, וספינות גירוש פוצצו וחובלו וביריה, הישוב שהוקם ע"י המחלקה הדתית של הפלמ"ח הפך לסמל של האחיזה בקרקע. הסיסמא שאיחדה את כל הישוב היתה: "נקרע את הספר הלבן!". רשות הדיבור לחבר תת-מקלע 1945-47. המאבק נגד הבריטים החריף. לאחר ששלטונות המנדט החמירו את פעילותם נגד ההעפלה הורו המוסדות הלאומיים לפלמ"ח להפעיל את נשקו.....