IMG-LOGO
#ישראלי #כללי

משפט קסטנר פרק 1

03:23 06.15.2024
משפט קסטנר פרק 1

מיני סדרה בת 3 פרקים. בראשית 1954 נפתח בבית המשפט המחוזי בירושלים משפט קסטנר-גרינוולד, שבו נאשם מלכיאל גרינוולד בהוצאת דיבה נגד הד"ר ישראל קסטנר.קסטנר מואשם בשיתוף פעולה עם אייכמן בהשמדת יהודי הונגריה, תמורת בצע כסף.