IMG-LOGO

שעון מתקתק *תרגום מובנה* להורדה ולצפייה ישירה / Ticking Clock 2011 – Dvdrip

08:00 04.14.2021
שעון מתקתק *תרגום מובנה* להורדה ולצפייה ישירה / Ticking Clock 2011 – DVDRip

כתב נתקל ביומן של רוצח המתאר את מעשיו ותוכניותיו לגבי אנשים מסויימים, הוא לוקח יוזמה ויוצא לחקור, הוא מגלה כי כל העקבות מובילות ליתום בן 9 החיי בבית אומנה.