IMG-LOGO
#סדרות # סודות ההתבגרות

סודות ההתבגרות עונה 2 ,עונה 3,עונה 4 לצפייה ישירה

23:59 12.02.2023
סודות ההתבגרות עונה 2 ,עונה 3,עונה 4 לצפייה ישירה

היוצרת של הרקיע השביעי מביאה לנו דרמת נעורים חדשה המספרת את סיפורה של איימי בת ה15, נגנית קרן-יער בלהקת בית הספר, טובת מראה, ילדה טובה, ביישנית ובהריון. במהלך מחנה עם הלהקה, איימי שוכבת עם המתופף – חיית המין של בית הספר ומגלה שהיא בהריון ממנו. חברותיה של איימי תומכות בה ומנסות לעזור לה. איימי נאלצת להתמודד עם הוריה, התלמידים בבית ספר ועם בחור חדש ונחמד שהכירה.

 

עונה 4

www.fileflyer.com/view/GMgRXAt
www.fileflyer.com/view/JMyiABF
www.fileflyer.com/view/xiMjOBr
www.fileflyer.com/view/JWeCWBp
www.fileflyer.com/view/EyuGhBm
www.fileflyer.com/view/kAqDQC8
www.fileflyer.com/view/TDhVlBG
www.fileflyer.com/view/jRmhVAq
www.fileflyer.com/view/bDfRABo
www.fileflyer.com/view/eP3QwA4

 

www.novamov.com/video/i6108i7y63k74
www.0/file/52C4B5796442B865
www.videoweed.es/file/876d9sc015nfd
www.novamov.com/video/9cn8sqhohys46
www.videoweed.es/file/643h8xx0naim1
www.novamov.com/video/velujsoj9tgrv
www.videoweed.es/file/r3nem6nn45p9r
www.novamov.com/video/rqwhfr0pffzhr
www.0/file/62018D06496A57DD
www.videoweed.es/file/j3x4v1vtse3qs
www.novamov.com/video/nckjqhuibzei1
www.videoweed.es/file/zrovvpye60q6z
www.novamov.com/video/pk8roqsa0p3cg
www.0/file/6CCEB6283D873A05
www.videoweed.es/file/iu7im5ffq9oqf
www.novamov.com/video/v31x4luxx5d7u
www.videoweed.es/file/gu3dn0suzmuzj
www.novamov.com/video/cxevlbs7r2fsg
www.0/file/35D173499ECCD1FB
www.videoweed.es/file/mjdgqj1dauhws
www.novamov.com/video/30ocss1nb3mqx
www.0/file/F40BE1D0EA4B305F
www.videoweed.es/file/t45ap0ofdb1kb
www.novamov.com/video/3tedz841mx62o
www.0/file/5A79A85CF8C48001
www.videoweed.es/file/aospjetomdeb4
www.novamov.com/video/7xoi4e2sbjgbt
www.videoweed.es/file/erqqn8h5ve9l0
www.novamov.com/video/068xslptnhsy5
www.0/file/711DD526219621FC
www.videoweed.es/file/6c3hyowz7yyht
www.novamov.com/video/0e9fa0r7ie93c
www.videoweed.es/file/bn09vopo4qvhr

www.0/file/F90E925095AE6A65
www.0/file/95C2597829700269
www.0/file/5DA176008E7487B7
www.0/file/69253E55CE1CB8A6
www.0/file/75A3AEBF51F50571
www.0/file/4F19895981E3FC14
www.0/file/984C0129CAEBD6C7

www.videoweed.es/file/399f60fd5fc10
www.0/file/A6559753841F89BA
www.0/file/E539C998F60A8AC9
www.0/file/41483164DB99E01F

 

 

 עונה 3

www.novamov.com/video/j8crky9j3zyxy
www.videoweed.es/file/gl3v31ak7fig3
www.novamov.com/video/pjgqfo4z9lvfp
www.videoweed.es/file/ok7vpz64my6k0
www.novamov.com/video/iysh290dc94t7
www.videoweed.es/file/qlnxjw1peedqt
www.novamov.com/video/0dvfae82ehzgv
www.videoweed.es/file/cexcdnhsd7nwn
www.novamov.com/video/3b2aqkt0bfbfg
www.0/file/18FD2477B094BBDC
www.videoweed.es/file/ulal1y3yvd6to
www.novamov.com/video/7dndeajh4crgy
www.0/file/423FB99BA3B64AB8
www.videoweed.es/file/6fhr2wgxhlq48
www.novamov.com/video/ug4df07xj1b54
www.videoweed.es/file/si1pzwqrxoz0m
www.novamov.com/video/8nxmyllftolsd
www.0/file/19EF688D04916AED
www.videoweed.es/file/oel25p5iammbz
www.novamov.com/video/jek1mus7mfm4y
www.videoweed.es/file/wex3ni0xjr6lu
www.novamov.com/video/acdmz28g8y997
www.videoweed.es/file/6he8ezaxhgpdd
www.novamov.com/video/yjzijvjcyt6t5
www.0/file/1D0AB9055442FE15
www.videoweed.es/file/6vr625k431g0r
www.novamov.com/video/p546aj8h95kdt
www.videoweed.es/file/lzdehbdht7ci1
www.novamov.com/video/ivxs8mzpl315w
www.0/file/17D103CB3C7D5EB6
www.videoweed.es/file/p2m0fbkmrtiat
www.novamov.com/video/etglljs78uff7
www.0/file/9954AA6F046A0756
www.videoweed.es/file/6avg42paed8s1

15-26  סדר הפוך מלמטה למעלה

www.0/file/226FEF42EEE76294
www.0/file/A7786C2CD128B546
www.0/file/21CFFA332893AB2A
www.0/file/3D9B64A20993416E
www.0/file/D864D02AEAFD9268
www.0/file/BBF1EF176230A4D2
www.0/file/F98CB3A24EB0A208
www.0/file/98480D619ECE1670
www.0/file/766BCA95D34810D2
www.0/file/185EEDAFD7F222CB
www.0/file/40F3FE5EBB9E57E9
www.0/file/B74EA315067237F9

 

www.fileflyer.com/view/UDvIDCm
www.fileflyer.com/view/VPT0xAq
www.fileflyer.com/view/2yWPIBk
www.fileflyer.com/view/qeBNNCA
www.fileflyer.com/view/XXBdQCx
www.fileflyer.com/view/hHnHzAj
www.fileflyer.com/view/bxx3KAT
www.fileflyer.com/view/SBcuDC7
www.fileflyer.com/view/LV31CCR
www.fileflyer.com/view/aAwm4AE
www.fileflyer.com/view/SOvbyB3
www.fileflyer.com/view/BF3NvAH
www.fileflyer.com/view/z7LdZBG
www.fileflyer.com/view/iX7Z4BP

עונה 2

www.novamov.com/video/wz7q04t2jqm3a
www.0/file/7E5B8BD09605B7BC
www.videoweed.es/file/76l9mw97h01uq
www.novamov.com/video/0366hgfi8006l
www.0/file/44C305740FF3177B
www.videoweed.es/file/tfbhjum9qlj4c
www.novamov.com/video/88gbiixpfdy5s
www.0/file/C50B908100FEF961
www.videoweed.es/file/1w7jz5z28o375
www.novamov.com/video/p7edrxpxntql8
www.0/file/E8B09D6385ACA0B3
www.videoweed.es/file/t1dub9915v0em
www.novamov.com/video/wyuae2pg6aikn
www.0/file/408592E9E29F1347
www.videoweed.es/file/3poysj78vt1ha
www.novamov.com/video/znk6zr6w6f91p
www.0/file/56D4A99BB33695A3
www.videoweed.es/file/cuusccq8ojp6b
www.novamov.com/video/cr22el6oota8m
www.0/file/A61C4F2489CFE545
www.videoweed.es/file/gpjj1hhs0ebi6
www.novamov.com/video/cbfzn9mvc5qv9
www.0/file/05BE369511C60306
www.videoweed.es/file/cpkx0k3be0qi5
www.novamov.com/video/je6wujja8r2nm
www.0/file/A40C4C4A35D8516A
www.videoweed.es/file/4ujwf3wc2ood6
www.novamov.com/video/xd9n9xkwlkvdo
www.0/file/914ED18B0B0BE644
www.videoweed.es/file/zcz0c2j3opakj
www.novamov.com/video/nm4yck44q4427
www.0/file/4D3CF21CED81CC1B
www.videoweed.es/file/99bnhil46eqg5
www.novamov.com/video/zbq6gsjao63k4
www.0/file/9298E052369EE57B
www.videoweed.es/file/nbjdxixgllmup
www.novamov.com/video/nl3cfyw8ts57w
www.0/file/D394E0ACC397F070
www.videoweed.es/file/o6ohirlck9aip

www.novamov.com/video/81pn7xxvlrlhf
www.0/file/09BF1038E5228C3E
www.videoweed.es/file/46ak577zerz35
www.novamov.com/video/9vl1mmf56tby2
www.0/file/F0A108FD8DD926CE
www.videoweed.es/file/gnvtsph42b6y1
www.novamov.com/video/qjoa50xg9c1qp
www.0/file/0B9A5DE7D0D84CD3
www.videoweed.es/file/o7hidq1eiivh3
www.novamov.com/video/j0iilipwi1oi6
www.0/file/97153623BA9804FE
www.videoweed.es/file/5g0g3fib62j17
www.novamov.com/video/lq7qcc9zvug2s
www.0/file/31B50DF5706D1AA2
www.videoweed.es/file/0o08hj0dpx3mb
www.novamov.com/video/8xyvaiwfrp09i
www.0/file/CE872E2E75755752
www.videoweed.es/file/1ja37b6hya0xo
www.novamov.com/video/bhkbbrwwdqk47
www.0/file/38581C2994A5340F
www.videoweed.es/file/engcd3yo7aa2g
www.novamov.com/video/vofvjn8ftqjy7
www.0/file/171A3AE843164981
www.videoweed.es/file/tbpbv45aw2flt
www.novamov.com/video/thq09gaqsvmx5
www.0/file/10EEB1725BB0C061
www.videoweed.es/file/ym0y092qob1df
www.novamov.com/video/0qopncv6owl6w
www.videoweed.es/file/1g17wsdeyew7j
www.novamov.com/video/wd3jf6k3uqs5i
www.0/file/E5CDE54ADED3FDB6
www.videoweed.es/file/nlgyepp5bmlz8

www.fileflyer.com/view/pEfeGAK
www.fileflyer.com/view/8DFrMCL
www.fileflyer.com/view/f84BhBF
www.fileflyer.com/view/pNTLJBx
www.fileflyer.com/view/u2RaGCr
www.fileflyer.com/view/8b42tA6
www.fileflyer.com/view/7lJvNC7
www.fileflyer.com/view/mJpyRC3
www.fileflyer.com/view/0g5F5AN
www.fileflyer.com/view/5vBqFAs
www.fileflyer.com/view/Cwn8SC9
www.fileflyer.com/view/DUltRAO
www.fileflyer.com/view/Z0B52B4
www.fileflyer.com/view/IwLKdBG
www.fileflyer.com/view/2ln3zBE
www.fileflyer.com/view/oLWwbAu
www.fileflyer.com/view/P1fUcBo
www.fileflyer.com/view/oQKcMBG
www.fileflyer.com/view/MgYBaB5
www.fileflyer.com/view/8TNlyAC
www.fileflyer.com/view/Xs2hmBW
www.fileflyer.com/view/efOj9BB
www.fileflyer.com/view/UrRKJC4

www.fileflyer.com/view/NZKIFCM