IMG-LOGO
# דרמה

כל הקדושים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | All Saints

11:24 03.26.2023
כל הקדושים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | All Saints

כאשר קבוצה של פליטים בורמזים מצטרפים להקהילה, כומר נכשל של הכנסייה האנגליקנית מנסה לסייע להם על ידי נטיעת יבולים לגייס את עזרתם של הקהילה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה