IMG-LOGO
# דרמה

האסופית לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Anne Of Green Gables

23:04 09.24.2023
האסופית לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Anne of Green Gables

אן שרלי היא ילדה אדומת שיער ומנומשת, הנשלחת לאימוץ לביתם של מרילה ומתיו קטברט, אח ואחות בגיל העמידה מן “החווה הירוקה” שבכפר אבונלי. אן מגיעה אל מרילה ומתיו בטעות, כיון שמלכתחילה הם רצו לאמץ נער, שיעזור להם בעבודות הבית והמשק ולא ילדה קטנה ויתומה. מרילה איננה רוצה באן, אך מתיו נקשר אליה מהרגע הראשון וכשמרילה שומעת את תולדות חייה של הילדה ומבינה מה צפוי לה בהמשך חייה אם תדחה אותה, היא רואה את חובתה כנוצריה טובה, מתרצה ולוקחת על עצמה את חינוכה של היתומה, שלא זכתה מעולם לאהבה ולהדרכה אחראית

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה