IMG-LOGO
# פעולה

שחור 47 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Black 47

02:44 01.23.2022
שחור 47 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Black 47

הדרמה מתרחשת באירלנד במהלך הרעב הגדול, ועוקבת אחרי ריינג 'ר אירי אשר נלחם עבור הצבא הבריטי בחו"ל

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה