IMG-LOGO
# פשע

נקמה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Avengement

15:18 05.16.2022
נקמה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Avengement

בעוד הוא בחופשה מהכלא, פושע עלוב מתחמק השומרים שלו וחוזר להרגלים הישנים שלו ונוקם באנשים שהפכו אותו לרוצח קר רוח

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה