IMG-LOGO
# פעולה

הרמוניה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Harmony

16:55 07.12.2024
הרמוניה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Harmony

הרמוניה אשר נולדה עם כוח מיוחד לספוג את הפחדים של אחרים, חייבת למצוא אהבה על מנת לאזן את הפחדים שלה ולהינצל בעצמה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה