IMG-LOGO
# פעולה

הרמוניה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Harmony

19:42 09.24.2023
הרמוניה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Harmony

הרמוניה אשר נולדה עם כוח מיוחד לספוג את הפחדים של אחרים, חייבת למצוא אהבה על מנת לאזן את הפחדים שלה ולהינצל בעצמה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה