IMG-LOGO
# פעולה

חיים נסתרים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | A Hidden Life

17:42 07.04.2022
חיים נסתרים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | A Hidden Life

יפורו האמיתי של פרנץ, חוואי אוסטרי בעל משפחה, אשר סירב להישבע אמונים להיטלר בעת פרוץ מלחמת העולם השנייה. סירובו מביא עליו את זעמם של שאר תושבי העיירה הקטנה בה הוא מתגורר עם אשתו וילדיו, ולאחר מכן גם את זעמם של גורמי השלטון הנאצי בעודו נקרא להתגייס. עקשנותו ומחויבותו חסרת הפשרות למצפונו מוציאה אותו למסע מטלטל אשר דורש ממנו להקריב את חייו

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה