IMG-LOGO
# דוקומנטריה

בוקו חראם הנערות החטופות לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Stolen Daughters Kidnapped By Boko Haram

08:39 02.01.2023
בוקו חראם הנערות החטופות לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Stolen Daughters Kidnapped By Boko Haram

ב 2014 נחטפו 276 נערות ניגריות מבית ספרן והוסתרו על ידי התנועה המוסלמית האלימה בוקו חראם במשך שלוש שנים, עד ש 82 מהן שוחררו ב 2017. בוקו חראם: הנערות החטופות מתחקה אחר סיפורן של אותו ילדות, התקופה שלהן בשבי ומה עבר עליהן בשנה האחרונה לחייהן מאז ששוחררו. דרך ראיונות נדירים ובלעדיים עם הניצולות, הסרט בוחן כיצד הן מסתגלות חזרה לחיים אחרי תקופת הכליאה הטראומטית שלהן וכיצד ממשלת ניגריה מטפלת בשילובן בחזרה בחברה. אותן נערות חטופות, הידועות בכינוין נעירות צ'יבוק חייבות לחיות בסביבה מוגנת וכל מגע שלהן עם העולם החיצוני מוגבל מאוד למרות שהן זוכות לטיפול והשכלה. מצדו השני של המתרס הנערות הנשכחות נשים וילדות שנחטפו על ידי ארגון הטרור הקיצוני והצליחו לברוח מגורלן, אך זוכות ליחס חשדני ושונה לחלוטין מהממשל

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה