IMG-LOGO
# מתח

שומר הסף לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Doorman

05:36 05.31.2023
שומר הסף לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Doorman

בחורה חוזרת משדה הקרב ומתיידדת עם משפחה בניו יורק, אך היא אינה יודעת שכנופיית גנבים מסוכנת מתכננת לקחת את כל רכושה של המשפחה. הדבר היחיד שעומד בין הכנופייה לבין חיי המשפחה היא אותה הבחורה. עם רובי רוז בטאוומן, החץ וגאן רנו לאון

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה