IMG-LOGO
# פעולה

האפלים והמרושעים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Dark And The Wicked

09:03 12.08.2023
האפלים והמרושעים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Dark and the Wicked

בחווה מבודדת בעיירה כפרית . משפחה מתכנסת להתאבל, ועד מהרה האפלה גוברת, הם חוויים סיוטיםבזמן שהם ערים והתחושה הולכת וגוברת שמשהו רע הולך להשתלט על המשפחה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה