IMG-LOGO
# מתח

עיוורת לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Blind

12:50 09.25.2021
עיוורת לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Blind

שחקנית לשעבר, נותרת עיוורת לאחר תאונה, ומתקשה להשיב את חייה למסלולם, במהרה היא מגלה שמשהו אינו כשורה בעולמה החדש

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה