IMG-LOGO
# אנימציה

בוני החלומות לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Dreambuilders

04:10 12.06.2023
בוני החלומות לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Dreambuilders

מינה היא ילדה שמתגוררת עם אבי הרחק מהעיר וחברה הטובה ביותר הוא ויגו, האוגר שלה. אחותה החורגת ואימה החורגת עוזבות את העיר ועוברות לגור יחד עם מינה ואביה. אחותה החורגת, ג'ני, ילדה עירונית על כל המשתמע מכך מתקשה להסתגל למקום ומררת את חייה של מינה. באורח פלא, מינה מגלה את היכולת לצאת מתוך החלום שלה ולהיכנס ולהשפיע על חלומותיהם של אחרים - גם של ג'ני אחותה. אך היא מגלה, כי להשפעה על החלומות יכולות להיות גם תוצאות הרסניות, אותן עכשיו היא צריכה לפתור

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה