IMG-LOGO
# מתח

תחושה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Sensation

15:38 11.27.2021
תחושה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Sensation

כאשר דוור פשוט מגוייס לתוכנית סודית ביותר של על אנושי במכון מחקר, מתגלה שהוא מסוגל לקבל, לשלוט ולשלוח מידע המבוסס על חושים של אחרים

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה