IMG-LOGO
# מתח

כל נשימה ונשימה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Every Breath You Take

01:16 06.19.2021
כל נשימה ונשימה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Every Breath You Take

פסיכיאטר, שאחת המטופלות שלו מתאבדת, מוצא את חיי משפחתו משתבשים לאחר שהכיר את אחיה שנותר בחיים עם אשתו ובתו

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה