IMG-LOGO
# פעולה

בודד הוא הלילה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Raat Akeli Hai

01:10 06.19.2021
בודד הוא הלילה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Raat Akeli Hai

תקציר שוטר עם בעיות חברתיות יוצא לחקור את הרצח של אדם בעל נכסים שזה עתה נישא. על החקירה מעיבות נפשו המסוכסכת ונטייתה של משפחת הקורבן לשמור על חשאיות

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה