IMG-LOGO
# מתח

כלוא לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Caged

19:29 08.05.2021
כלוא לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Caged

גבר אפרו-אמריקאי נכלא ומושם בבידוד לאחר שנמצא אשם ברצח אשתו, מכיוון שהוא רדוף על ידי שדים פנימיים ואשתו המתה, הוא נדחף עד לנקודת השבירה שלו על ידי סוהרת שמתעללת בו

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה