IMG-LOGO
# מתח

גון והבור לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | John And The Hole

06:23 10.22.2021
גון והבור לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | John and the Hole

צרלי שורטוול מגלם ילד תמים ומפונק שמחליט להתנסות בחיים בוגרים טרם הגיע לפרקו. לצורך כך הוא מסמם וכולא את הוריו ואחותו מייקל סי. הול, גניפר אילי וטייסה פרמיגה בבור עמוק. בעוד המשפחה הבורגנית מנסה לשרוד בבור, הנער הפוחז משתלט על הבית ומכלה את זמנו במשחקי וידאו, נהיגה במכונית ובישול

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה