IMG-LOGO
# פעולה

עלינו לעשות משהו לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | We Need To Do Something

09:43 10.05.2022
עלינו לעשות משהו לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | We Need to Do Something

אחרי שמליסה ומשפחתה מחפשים מקלט מפני הסופה, הם נלכדים. בלי כל סימן להצלה, מליסה מבינה שהיא והחברה שלה, איימי, קשורות איכשהו לאימה אשר מאיימת על המשפחה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה