IMG-LOGO
# מתח

אף אחד לא יירדם בלילה חלק 2 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Nobody Sleeps In The Woods Tonight 2

15:57 01.21.2022
אף אחד לא יירדם בלילה חלק 2 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2

סרט אימה נוסף בסדרה. לניצולה היחידה ששרדה טבח עקוב מדם קרה דבר נורא. שוטר טירון וחסר ביטחון מוכרח להתגבר על פחדיו כדי לעצור את הקטל

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה