IMG-LOGO
# מתח

איידה רד לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Ida Red

23:26 10.02.2023
איידה רד לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Ida Red

ייתכן שאידה "רד" ווקר לא תשרוד את מחלתה הסופנית בזמן כליאה בגין שוד מזוין. היא פונה לבנה, וויאט, לעבודה אחרונה ולהזדמנות להחזיר את חירותה

לצפייה ישירה