IMG-LOGO
# מתח

איידה רד לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Ida Red

03:27 06.15.2024
איידה רד לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Ida Red

ייתכן שאידה "רד" ווקר לא תשרוד את מחלתה הסופנית בזמן כליאה בגין שוד מזוין. היא פונה לבנה, וויאט, לעבודה אחרונה ולהזדמנות להחזיר את חירותה

לצפייה ישירה