IMG-LOGO
# פעולה

חברים יקרים מכול לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Perfect Strangers

13:22 07.01.2022
חברים יקרים מכול לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Perfect Strangers

שבעה חברים קרובים נפגשים לארוחת ערב שבמהלכה הם מסכימים להשאיר את מכשירי הטלפון שלהם גלויים לעין כול על השולחן, וחושפים אינטראקציות עסיסיות וסודות אפלים

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה