IMG-LOGO
# מתח

סוכן הצללים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Blacklight

06:34 02.07.2023
סוכן הצללים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Blacklight

טראוויס בלוק חי ונלחם בצללים. בלוק הוא פותר בעיות ממשלתי בלתי רשמי, אדם מסוכן אשר משימותיו כללו חילוץ סוכנים חשאיים מסיטואציות מסוכנות. כאשר בלוק חושף שתכנית סודית בשם מבצע אחדות פוגעת באזרחים מן השורה מסיבות שידועות אך ורק לבוס שלו, מנהל ה רובינסון, הוא מגייס את עזרתה של עיתונאית, אך עברו וההווה שלו מתנגשים חזיתית כאשר בתו ונכדתו בסכנה. עתה בלוק נדרש להציל את האנשים האהובים עליו ולחשוף את האמת בעבור סיכוי לגאולה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה