IMG-LOGO
# מתח

בכל האמצעים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Corrective Measures

21:24 06.28.2022
בכל האמצעים לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Corrective Measures

הסרט מתרחש בבית הכלא המסוכן ביותר בעולם עם ביטחון מקסימלי, ביתם של הפושעים הבוגדניים ביותר, המתחים בין האסירים והצוות מתגברים, מה שמוביל לאנרכיה הבולעת את הכלא והסדר מתהפך

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה