IMG-LOGO
# דוקומנטריה

האיש שהרג את בתי לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | My Daughters Killer

13:48 09.22.2023
האיש שהרג את בתי לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | My Daughters Killer

אב שנואש ממאבק של עשרות שנים כדי להביא את רוצח בתו לדין בצרפת ובגרמניה פונה לצעדים קיצוניים. סרט תיעודי

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה