IMG-LOGO
# מתח

כלואה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Shut In

18:45 10.04.2022
כלואה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Shut In

כאשר אם צעירה מתבצרת בתוך מזווה כבריחה מהחבר לשעבר האלים שלה, היא חייבת להשתמש בתחכום כדי להגן על שני ילדיה הקטנים מסכנה מתעצמת בזמן מציאת זמן לבריחה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה