IMG-LOGO
# אנימציה

הבית לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The House

20:16 10.04.2022
הבית לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The House

אנתולוגיית אנימציה בסטופ-מושן למבוגרים בשלושה סיפורים שמתרחשים בעבר, בהווה ובעתיד, מתאר הסרט בית מסתורי המקשר בין תקופות שונות ובין משפחה ענייה, קבלן לחוץ ובעלת בית שמאסה בדיירים שלה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה