IMG-LOGO
# קומדיה

עושות נקמה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Do Revenge

19:27 02.03.2023
עושות נקמה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Do Revenge

קומדיית נעורים. בתיכון פרטי יוקרתי, מלכת כיתה שירדה מגדולתה ותלמידה חדשה וחסרת יומרות רוקמות ביניהן עסקה ומחליטות להתנקם זו באויביה של זו

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה