IMG-LOGO
# אקשן

חדר האזנה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Wire Room

12:52 03.01.2024
חדר האזנה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Wire Room

בזמן שסוכן פדרלי נמצא בתפקיד האזנה, הוא מאזין בזמן שהמטרה מותקפת בביתה על ידי יחידת מתנקשים. מבלי לחשוף את עצמו, עליו להגן על החקירה ועל חיי המטרה מתוך חדר האזנה, הרחק משם

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה