IMG-LOGO
# מתח

פיסמייקר לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Peacemaker

23:58 09.25.2023
פיסמייקר לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Peacemaker

מה עושים כשמטען גרעיני נגנב ונמצא בידי טרוריסטים במזרח אירופה דר גוליה קלי קידמן ממונה לראש צוות הרודף אחר החומר. מצטרף אליה קצין מודיעין מהכוחות המיוחדים, תומס דיבו קלוני צוות היפים יוצא לאירופה ללכוד את הרעים מילר סטאהל בתפקיד הרע הראשי כשהשעון פועל נגדם, והעיר ניו יורק מאויימת להיות הירושימה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה