IMG-LOGO
# קומדיה

רוצח לגמרי לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Totally Killer

16:05 03.05.2024
רוצח לגמרי לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | Totally Killer

כשהרוצח הסדרתי המפורסם הורג המתוק שש עשרה חוזר כדי לטעון קורבן נוסף, גיימי נזרק בטעות נחוש בדעתו לעצור את הרוצח לפני שיוכל להתחיל במסכת הרציחות שלו

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה