IMG-LOGO
#דרמה #מדע בדיוני #סרטים ישנים #סרטים מתורגמים

מטרופוליס תרגום מובנה לצפייה ישירה

12:48 03.01.2024
מטרופוליס תרגום מובנה לצפייה ישירה

Metropolis מטרופוליס עלילת סירטו המפורסם ביותר של פריץ לאנג מתרחשת במאה ה-21 מטרופוליס, עיר ענק עתידנית הנשלטת ע"י תעשיין עשיר, החי יחד עם כל שאר בני המעמד העליון מעל לפני האדמה. על העבודות השחורות והפעלת המכונות אחראים פועלים?עבדים העובדים ומתגוררים מתחת לאדמה. "מטרופוליס" היא קלאסיקה שמהווה את אחד משיאיו של האקספרסיוניזם הגרמני בקולנוע. לאנג מעצב בגאוניות האופיינית לו דימויים ויזואליים מדהימים שמאז צוטטו והשפיעו על אינספור סרטים.
חלק 1
חלק 2