IMG-LOGO
#אנימציה

הרפתקאות שלומיאל תרגום מובנה לצפייה ישירה | The Real Slomeal

21:52 08.05.2021
הרפתקאות שלומיאל תרגום מובנה לצפייה ישירה | The Real Slomeal

כשאלוהים ברא את העולם, הוא שאף לחלק את החוכמה והטיפשות בצורה שווה בין הערים השונות, אולם אחד מעוזריו שפך בטעות את כל הטיפשות על העיירה הידועה חלם. נוצר מצב, איפוא, שכל אנשי הכפר מאוד… איך נאמר? טפשים! סיפורנו מתמקד בילד היתום אהרון וחברו העז, זלאטה, שגרים אצל הדוד שלומיאל באותו כפר חלם. כשמכשף רשע מאיים על הכפר, אהרון והעז נחלצים להגן בחירוף נפש על המתיישבים, בדרכם המאוד לא חכמה ושלומיאליתwww.upf.co.il/adblockLandingPage.php?url=700304389