IMG-LOGO
#דרמה #סרטים ישנים #סרטים מתורגמים #פנטזיה

המהאבהארטה תרגום מובנה לצפייה ישירה

12:24 02.24.2024

המהאבהארטה  הסיפור עוסק בתקריות אפיות בין שתי משפחות במאבק, הפאנדאבאס (מייצגים את הצד הטוב) והקוראבאס (מייצגים את הצד הרע). שני הצדדים, צאצאים של האל, נלחמים על שליטה. לשתיהן ייעץ קארישנה לחיות בהרמוניה להמנע מהתשוקה עקובת הדמים לכוח. עם זאת, הקרבות שלהן איימו על קיומו של העולם.