IMG-LOGO
#הסדרה 4400 #סדרות

הסדרה 4400 עונה 1 ,עונה 2,עונה 3,עונה 4 תרגום מובנה לצפייה ישירה

06:27 10.04.2022
הסדרה 4400 עונה 1 ,עונה 2,עונה 3,עונה 4 תרגום מובנה לצפייה ישירה

הסדרה עוקבת אחר חייהם של כמה אנשים מבין 4,400 בני אדם שנעלמו באופן מסתורי במהלך עשרות השנים שעברו, וחזרו לכדור הארץ לפתע. הנעדרים אינם יודעים מה קרה להם בתקופה שנעדרו. הם מנסים להשתלב שוב בחברה המתפעלת מהם וחוששת מהם בו בזמן. כמו כן הניצולים מתמודדים עם כוחות על-טבעיים שהתגלו בהם ועם החשש שכוחות אלו מעוררים.

 

 

הסדרה 4400 עונה 1 פרק  1

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 1 פרק  2

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 1 פרק  3

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 1 פרק  4

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 1 פרק  5

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

 

עונה 2

 

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  1-2

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  3

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  4

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  5

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  6

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  7

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  8

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  9

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  10

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  11

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  12

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 2 פרק  13

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

 

עונה 3

 

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  1-2

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  3

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  4

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  5

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  6

www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/wjodbn09awpbm

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  7

www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/7vb0kiap1me1d

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  8

www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/7wi3j84z496k5

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  9

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  10

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  11

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  12

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 3 פרק  13

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

 

עונה 4

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  1

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  2

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  3

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  4

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  5

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  6

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  7

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  8

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  9

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  10

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  11

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  12

www.novamov.com
www.sockshare.com

vk.com

הסדרה 4400 עונה 4 פרק  13

www.novamov.com
www.sockshare.com