IMG-LOGO
#סדרות #קוריאני

הנמלט – תוכנית גיבוי תרגום מובנה

04:37 03.24.2023
הנמלט – תוכנית גיבוי תרגום מובנה

במלחמת קוריאה (1953) נעלם מטמון של מטילי זהב של בנק קוריאה
כעבור 60 שנה, חיפוש אחר הזהב גורם למרדף חובק עולם בו מעורבים מצד אחד היאקוזה היפנית ומצד שני חוקרים פרטיים מרחבי אסיה, כאשר המשטרה בעקבותיהםג'יני שהוריה הביולוגיים וגם הוריה המאמצים נהרגו, שוכרת את ג'יי הו החוקר הפרטי. החבר של ג'יי הו מואשם ברצח ולכן נהרג, מה שמדרבן אותו לחקור ולגלות מה קרה ולאן נעלם הזהב
ג'יי הו קובע כי הוריה של ג'יני התאבדו והוריה המאמצים נרצחו, שוטר שכבר שנים רודף אחרי ג'יי הו וחברו, מחפש אחר אדם המכונה "מלכידק", הקשור למטמון הזהב וכנראה רוצה להרוג גם את ג'ינ מכאן מתחיל החיפוש אחר הזהב והמרדף אחרי האמת בנוגע למות הוריה והנסיון להרוג את ג'יני

פרק 1
www.veoh.com

פרק 2
www.veoh.com

פרק 3
www.veoh.com

פרק 4
www.veoh.com

פרק 5
www.veoh.com

פרק 6

www.veoh.com

פרק 7
www.veoh.com

פרק 8
www.veoh.com

פרק 9
www.veoh.com

פרק 10
www.veoh.com

פרק 11
www.veoh.com

פרק 12
www.veoh.com

פרק 13
www.veoh.com

פרק 14
www.veoh.com

פרק 15
www.veoh.com

פרק 16
www.veoh.com

פרק 17
www.veoh.com

פרק 18
www.veoh.com

פרק 19
www.veoh.com

פרק 20
www.veoh.com