IMG-LOGO
#סדרות #סמולוויל

סמולוויל עונה 1 ,עונה 2 תרגום מובנה לצפייה ישירה

13:03 05.23.2024
סמולוויל עונה 1 ,עונה 2 תרגום מובנה לצפייה ישירה

הסדרה סמולוויל מספרת את סיפורו של קלארק קנט הצעיר עוד לפני שהפך להיות סופרמן.
זוהי העיירה שממנה הוא הגיע שבה דברים מוזרים החלו להופיע מהרגע שבו הוא הגיע אליה בחללית באמצע מטח המטאורים הראשון. קלארק צריך להתמודד עם כל מיני איומים שונים שקיבלו כוחות מיוחדים ממטח המטאורים, לשמור את כוחותיו בסוד, להתגבר על החברות שלו עם לקס לותר הצעיר, ולאזן בין שתי הבנות שבחייו קלואי ולאנה. הסדרה גם מראה לנו איך לקס לותר הופך מחבר של קלארק ואדם בסדר ל-"רשע" שירדוף את סופרמן בשנים המאוחרות יותר.מאוחר יותר,הסדרה מציגה לנו את קלארק ברגעי הפיכתו לגיבור על,ואת התמודדותו מול אויביו השונים מהקומיקס.

 

www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/3erkk2rp3u5j3

www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/7rbfltz0ud6ok
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/zj5ytuz52oaex
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/81sa2sh1f7ibw
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/uss2iykxjvlrk
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/l6uzvwhuaja4w
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/g0btn3rtfci8z
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/f2j855pfc7lsd
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/gaysugy3gd1w6
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/f1zf9gob5elht
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/fzhwf2odw795r
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/1phmipzywtjmx
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/t9qsrtyrfhoeg
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/tmv69xp5clwa8
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/cm55ffq0qyq2s
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/jho23siuyfu12
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/ole6jva5bvkjs

www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/6m4ypzujlixw8
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/5nj2bfhqh1xa8
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/an8w05wa7c7op
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.novamov.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/4q7kj4pbticxc
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/kki6ugzxun2ui

www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/7rbfltz0ud6ok
www.putlocker.com
www.sockshare.com
www.videoweed.es/file/sdjpk2xufjalg