IMG-LOGO
# פשע

הפתח לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Gateway

22:10 10.17.2021
הפתח לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Gateway

עובדת סוציאלית המיועדת לטיפול בבת לאם חד הורית נכנסת לחיי המשפחה כאשר האב חוזר מהכלא ומפתה אותם לחיי פשע

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה