IMG-LOGO
# פשע

הפתח לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Gateway

01:53 01.23.2022
הפתח לצפייה ישירה עם תרגום מובנה | The Gateway

עובדת סוציאלית המיועדת לטיפול בבת לאם חד הורית נכנסת לחיי המשפחה כאשר האב חוזר מהכלא ומפתה אותם לחיי פשע

לצפייה ישירה

לצפייה ישירה